Δεκ 29 2014

Πριν την πρόσληψη ενός υπαλλήλου αρκετές φορές θεωρείται απαραίτητο να ελεγχθεί το ιστορικό του. Ο εργοδότης θέλει να γνωρίζει αν το άτομο που θα προσλάβει είναι έντιμο, αν έχει εμπλακεί σε οικονομικά εγκλήματα ή αν έχει διαπράξει άλλες αξιόποινες πράξεις. Σε πολλές περιπτώσεις, ο εργοδότης θέλει να γνωρίζει αν διαθέτει πράγματι γνήσια πιστοποιητικά γνώσεων ή ακόμα και αν είναι εντεταλμένος από ανταγωνιστικές εταιρείες με σκοπό την κατασκοπία.

Επίσης συχνά στις επιχειρήσεις συμβαίνει να υπάρχουν αμφιβολίες από την εργοδοσία προς τους υπαλλήλους ή και ανάμεσα στους συνεργάτες. Στα γραφεία μας έχουν ανατεθεί πολλές τέτοιες υποθέσεις και μάλιστα αρκετές από αυτές αρχικά φαινόταν ασήμαντες.

Τα γραφεία μας, μπορούν να ελέγξουν το ιστορικό του υπαλλήλου που πρόκειται να προσληφθεί καθώς επίσης και την ορθότητα – εγκυρότητα των δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί.

Related news


About Author


(0) Readers Σχόλιαs


s are closed.

zxc